Team Univ. Prof. Ton Matton, ton.matton@ufg.at, www.mattonoffice.org

Senior Artists Univ. Doz. Mag. art. Josef Maier, josef.maier@ufg.at

Assisstenz. Larissa Meyer, larissa.meyer@ufg.at

Univ.ass. Mag.Art. Antoine Turillon, antoine.turillon@ufg.at, www.hotelcharleroi.com

Sekretariat. Gertraud Kliment, gertraud.kliment@ufg.at, www.strategies.ufg.ac.at

Werkstattleiter. Mag. art. Herbert Winklehner, herbert.winklehner@ufg.at


Unsere StudentenInnen im Porträt


LektorInnen

DI MSc Arch Mirko Krause, mirko.krause@ufg.at
Rianne Makkink, www.studiomakkinkbey.nl
Florian Gwinner, florian.gwinner@ufg.at
Ulrich Reiterer, ulrich.reiterer@ufg.at
Corina Forthuber, corina.forthuber@ufg.at,
Michael Obrist, Michael.Obrist@ufg.at, www.feld72.at
Waltraud Indristwaltraud.indrist@ufg.atwww.designparadigm.net
Theo DeutingerTheodor.DEUTINGER@ufg.attd-architects.eu
Xian Zhengxian.zheng@ufg.at


Kontakt Raum & Design S t r a t e g i e n

kunstuniversität linz Hauptplatz 6
4020 linz
AUSTRIA

fax +43 732 7898 83393
tel +43 732 7898 3393
mobil +43 676 84 7898 3393

web www.strategies.ufg.at
facebook www.facebook.com/spaceanddesignstrategies